Om oss

 

Det var det vi funderade över och vi bestämde oss för att ta reda på hur det ser ut bland eleverna. För några år sedan fick vi besök av en nalle från Skåne som var en del av bloggprojektet Nalleresan. Det var genom det projektet vi fick idén att skapa stafettpinnar och låta dem gå på en liknande resa.

Eleverna i årskurs 5 på Växthuset har tillverkat stafettpinnar i den gamla hantverkstekniken krympburk.  Här kan ni ta del av hur eleverna på Växthuset tillverkade stafettpinnarna. Årskurs 4 gjorde en film om bomärken och våra 3:or har skapat en trailer och målade också våra stafettpinnar.

De fyra stafettpinnarna har sedan skickats ut i Sverige, en i varje väderstreck. Vi har dessutom skickat iväg en Expresspinne som åker kors och tvärs över Sverige i snabb fart. Pinnarna har med sig ett uppdrag till de som tar emot dem. Vi vill veta vad de gör i slöjden och vi vill sedan att de skickar pinnarna vidare.  Det blir då en slöjdstafett, vill du vara med!

Lgr 11 Genom Slöjdstafetten arbetar vi mot ett flertal mål i vår läroplan.

Huvudsyftet för detta bloggprojekt är att synliggöra slöjden i skolan. Genom att synliggöra vad som görs i våra slöjdsalar kan vi stärka och förbättra ämnet, dela idéer och inspirera varandra i våra framtida slöjdprojekt.

Genom att välja gammal hantverksteknik när vi skapade våra pinnar och genom att ge pinnmottagarna i uppdrag att bekanta sig med och skapa egna bomärken ger vi eleverna ett historiskt perspektiv. Arbetssättet blir en nyckel till vår historia.

Vår förhoppning är att dessa stafettpinnar ska resa långt och hur annorlunda slöjd kan vara. Kanske reser de även till andra länder till slut? Har man slöjd i skolan i andra länder? Vi är förväntansfulla inför vilka resultat stafetten kan komma att leda till.

Vad vi lärt oss Slöjdstafetten har visat för våra elever att slöjd och skapande kan uttryckas på många olika sätt. Eleverna har också stärkt sin tilltro till att digitala verktyg kan bygga broar och öppna dörrar. Genom slöjdstafetten har vi fått insyn i slöjdsalar runt om i landet.

Webbstjärnan Genom att delta i Webbstjärnan kan vi sprida vår bloggidé, inspireras och även inspirera. Vi tycker att vi ska vinna för vår sida är en brobyggare mellan skolor, en möjliggörare och en nätverkare. Med hjälp av vår sida kan fler elever och pedagoger bekanta sig med digitala verktyg som lyfter undervisningen.

Upphovsrätt  När vi använder andras bilder har vi fått upphovsmannens tillstånd. Om inget annat anges tillhör bilderna webbplatsen www.slojdstafetten.se. Fråga oss först innan ni använder våra bilder.