Vad är Slöjd?

 

Slöjd kan innebära en stor mängd med saker och är ofta kopplat till att uttrycka sig kulturellt eller individuellt. När man pratar om slöjd så syftar man på att skapa saker såsom handarbete eller föremål som inte skapas yrkesmässigt.

Det finns många olika typer av slöjd och ofta kopplas det till materialet som används. Man hör ofta på namnet på slöjdformen vad det är för material som används. Till exempel i träslöjden använder man främst trä, i textilslöjd så använder man textil och i metallslöjd så använder man sig av metall.

Men även om slöjd inte innebär en yrkesmässig produktion av något så kan sakerna ofta användas praktiskt. Inom träslöjden så kan man enkelt skapa enklare saker som går att använda i hemmet. I skolorna är det till exempel inte alls ovanligt att man får göra sig en fullt fungerande smörkniv som går att använda hemma när man brer mackor. Likaså med textilslöjden där man kan producera prydnader och liknande som passar sig fint i hemmet.

Varför har man slöjd i skolan?

Det finns många olika skäl till varför man har slöjd i skolan. Man kan kolla på ämnet på många olika sätt. Det kan nämligen verka konstigt att man har slöjd i skolan eftersom de flesta inte använder dessa kunskaper och egenskaper i framtiden. Men det finns bakomliggande skäl till varför det kan vara riktigt bra för unga studenter att ha olika typer av slöjd.

En stor anledning till varför man har slöjd i skolan är för att studenterna ska bli mer kreativa. Inom slöjd, oavsett vad det är för form av slöjd, kräver att man är kreativ och tänker utanför ens vanliga ramar. Detta låter barnen utvecklas på ett sätt som traditionella läroböcker inte kan. Med andra ord kan man forma barnens sinne genom att låta dem arbeta med någon form av slöjd eftersom det kräver att man arbetar både med händerna och med hjärnan.

Men det finns andra fördelar med slöjd. Utöver att man behöver vara kreativ och arbeta med händerna så måste man också tänka kritiskt kring hur man utformar sitt föremål. Man måste hålla sitt sinne skärpt för att ens objekt ska bli som det är tänkt. Oavsett slöjdform så krävs det nämligen en ganska rejäl mängd med precision. Sådant kan man inte få från en lärobok men slöjd är ett utmärkt sätt att träna sånt.

Men slöjden fungerar också som ett utmärkt exempel för barn om individualitet. Man arbetar mycket självständigt och måste tänka efter själv mera än när man sitter i ett klassrum där man har en lärare som styr lektionen och ens arbete. I slöjd har man oftast bara en specifik uppgift, till exempel en viss sak man ska skapa, utöver det så måste man jobba en hel del enskilt vilket är lärorikt för barnen. Det är inte bara användbart i stunden utan det kommer till god nytta när man väl ska ut i arbetslivet i framtiden där man ofta förväntas kunna arbeta mer självständigt. Att vara kreativ är inte heller dumt när man ska ut i arbetslivet eftersom det hjälper en att lösa problem och anpassa sig till nya situationer, precis som när man strulat till något i slöjden och måste korrigera det ordentligt för att resultatet ska bli som det ska vara.

Det finns med andra ord många skäl till varför slöjden finns i skolan och till varför man inte håller sig till endast en slöjdform. Det är användbart i framtiden även om man inte kommer utföra just sådana specifika handlingar. Men kunskapen, kreativiteten och självständigheten kommer utan tvekan komma till nytta för eleverna i framtiden.